play hard learn fast
English site

Team Boosting – ook 100% online

In onderstaande beschrijving is uitgegaan van een fysieke, ééndaagse sessie. Nu zowel TeamUp als WeQ beiden ook beschikbaar zijn in het 100% online format, is de Team Boosting Experience ook virtueel uitvoerbaar. In dit format is het ook goed denkbaar om de sessie te spreiden over twee dagen, d.w.z. in twee dagdelen.

One day session that pushes your team to the next level.

Tijdens onze ééndaagse Team Boosting maakt uw team kennis met twee van de succesnummers binnen ons gaming portfolio: TeamUp en WeQ. Deze twee gaming tools zijn geïntegreerd in één samenhangende en uitgekiende workshop voor teams, waarin (speel)plezier, reflectie, theorie, dialoog en feedback geven en ontvangen elkaar afwisselen en uw team aldus naar ’the next level’ wordt gestuwd.

De dag start met TeamUp, een laagdrempelige 3D avatar-based game – zie de video impressie hieronder. TeamUp nodigt onmiddellijk uit tot (authentiek) samenwerkingsgedrag. Hierin komen onvermijdelijk sterke en minder sterke kanten van elke speler naar voren komen, maar vooral ook hoe hier als team mee wordt omgegaan tijdens de verschillende ‘levels’, die steeds een andere uitdaging en hiervoor benodigde (team)competenties adresseren. In de meeste gevallen spelen we naast de Reguliere ook (deels) de Master editie van TeamUp – in totaal twee keer vijf levels gameplay. TeamUp is bovenal een positieve en plezierige (leer)ervaring met uw team, waarmee de toon voor het vervolg van de dag wordt gezet. In de nabespreking van TeamUp wordt de tussenstand opgemaakt: wat is er als individueel teamlid en als team nodig om tot ’the next level’ te komen als team?

In het tweede gedeelte van de workshop wordt doorgepakt met WeQ. WeQ is een op neuropsychologische principes gebaseerd game concept, aan de hand waarvan spelers indringend met elkaar in gesprek komen over sterke en verbeterpunten van ieder teamlid. Uitgangspunt hierbij is het centrale inzicht dat psychologische veiligheid (één van) de belangrijkste factoren is om als team tot topprestaties te kunnen komen. Het gaat hierbij dus om een organisatieklimaat waarin het gevoel om alles te kunnen en mogen zeggen gemeengoed is. WeQ speelt hierop in, omdat het op speelse wijze uitnodigt tot het geven en ontvangen van (persoonlijke) feedback, waarbij teamleden beurtelings eerst hun sterke kanten bespreken en prijzen en vervolgens constructieve feedback uitwisselen rond de verbeterpunten van de teamleden. Hieronder vindt u een video impressie.

Tijdens de dag worden naar bevind van zaken verschillende theoretische ‘brilletjes’ gepresenteerd om de dialoog te verrijken, voornamelijk rond ontwikkelingsfases, conflictmodellen en een aantal neuropsychologische inzichten.

De dag Team Boosting wordt afgesloten met een gedegen nabespreking, waarbij wordt ingezet op een concreet actieplan gericht op de individuele teamleden en het team als geheel. In onderstaand plaatje is de game- en leerflow grafisch weergegeven.

>> Vraag meer informatie aan over een ééndaagse sessie Team Boosting.