play hard learn fast
English site

Micro learning met ActeeChange maatwerk microgames

Context
Wij geloven sterk in de kracht van game-based leren, omdat goede simulaties en games een krachtige beleving en leerervaring bieden – “intelligent fun” dus. Spelers gaan in de meeste gevallen “aan” door interactieve gaming tools. Aldus triggeren simulaties en games vaak aannames en mindsets en nodigen zij uit tot dialoog en leren. Eigenlijk is dit laatste de rationale van game-based leren: een simulatie of game is een ‘enabler’ of zelfs een excuus voor het goede gesprek dat volgt. Naar onze smaak is het een kwestie van professionaliteit en beroepseer voor elke game-facilitator om ruimte te creëren voor dergelijke gesprekken en dialogen rond de inzet van simulatie en gaming tools.

Tegelijkertijd geldt ook voor game-based leren dat veelzijdigheid en afwisseling een zelfstandige kracht is, zoals dat geldt voor veel onderwijskundig ontwerp. Vaak wordt in dit verband gesproken van ‘blended learning’: de inzet van een effectieve mix van leerinterventies, zoals plenair en in (wisselende) groepjes; theorie en praktijk (bijv. aan de hand van cases); hoorcolleges en dialoog; online en in-class room; sychroon en asynchroon; single player en multiplayer.

Micro learning
In deze context vestigen wij graag de aandacht op het concept microgames. Microgames zijn een verbijzondering van een nieuwere leer- en ontwikkelkundige benadering onder de vlag van “micro learning”: het in behapbare stukken (“chunks”) opdelen van informatie en thema’s en deze als zodanig (vaak online) in iteraties en soms à la carte integreren in leer- en ontwikkeltrajecten. Het idee hierachter is dat specifieke leerbrokken meer gericht kunnen worden aangeboden, beter uitnodigen tot focus en hierdoor beter zouden beklijven. Micro learning zou ook goed aansluiten op de enorme groei van smart phones, het toenemend aantal millennials op de arbeidsmarkt en de groeiende behoefte aan persoonlijke en ‘engaging’ leerervaringen.

Microgames
Microgames sluiten hierop aan, omdat zij zich er goed voor lenen om spelers gericht en spelenderwijs met een dilemma te laten worstelen, waarbij ook competitie met collega’s een plaats kan krijgen. In die zin creëren microgames de mogelijkheid om niet de spelers in een ruimte bijeen te brengen en samen en tegelijkertijd een game te spelen, maar brengen we de microgame als het ware naar de ‘workplace’ en/of mobiele telefoon of tablet; er kan gespeeld worden op het moment dat het de speler past, asynchroon dus. Spelers gaan op deze wijze in 10 à 15 minuten aan de slag met een relevant dilemma en kunnen experimenteren met oplossingsstrategieën. Inzet is het triggeren van mindsets en het stimuleren van onderlinge dialoog, in de coffee corner dan wel in een online community.

ActeeChange maatwerk microgames
ActeeChange biedt de mogelijkheid om kleine game formats te laden met een gericht spelscenario, waarin een actueel en specifiek vraagstuk of dilemma uit een bedrijf of organisatie wordt weerspiegeld, zoals bijv. de uitdaging om medewerkers betrokken te houden nu zij grotendeels thuiswerken (zie voorbeeld hieronder), de organisatie te bewegen om over de grenzen van de eigen ‘silo’ heen te kijken en te werken, de verandering ‘besmettelijk’ te maken of om te oefenen met ‘leersprints’/scrum etc. etc. Zo kunnen één of meer microgames op laagdrempelige wijze worden gespeeld binnen de organisatie, óók in de vorm van een battle tussen collega’s of (bedrijfs)competitie.

Play hard. Learn fast. Light.

Onze ervaring is dat er na een ActeeChange sessie in groepsverband (on-site of 100% online) vaak behoefte ontstaat aan voortgezet leren (‘stretched learning’), omdat nieuwe leergebieden en -uitdagingen zijn geïdentificeerd (spelers kunnen op bepaalde gebieden ‘bewust onbekwaam’ zijn geworden). De beschikbaarheid van behapbare ActeeChange microgames voorziet in deze behoefte, omdat microgames zoals gezegd op subtiele wijze mindsets triggeren en betekenisvolle dialogen stimuleren en voeden, juist ook ‘in the workplace’.

What’s next!?
ActeeChange microgames worden in nauw overleg met u ontwikkelt en zijn binnen twee à drie weken en tegen zeer overzichtelijke kosten beschikbaar voor uw bedrijf. Uw eerste ActeeChange microgame met maatwerk scenario c.q. dilemma wordt tegen een aantrekkelijk introductietarief voor u ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u via whatsapp, telefoon of e-mail contact met ons opnemen.