play hard learn fast
English site

Simulation & Gaming Tools in uw Gereedschapskist

Wij zijn ervan overtuigd dat simulaties en games vanuit hun kracht een steeds belangrijker onderdeel zullen worden van leer-, ontwikkel-, verander- en trainingstrajecten, zeker in tijden waarin er steeds meer 100% online samengewerkt en -geleerd wordt of moet worden. Veel dynamiek en interactie, een kernkwaliteit van game-based leren, is dan geboden, zoals overtuigend uiteengezet in een webinar door prof. Ina Toegel over de 7 sins en 7 do’s van virtuele teams. Wij beschouwen het daarom als onze missie om trainers en consultants laagdrempelig toe te rusten met ready-to-play simulaties en games die:

  • ontwikkeld zijn door (inter)nationale gaming experts;
  • gericht zijn op actuele organisatie- en managementvraagstukken;
  • gebaseerd zijn op erkende management-theorieën;
  • hun kracht in de praktijk bewezen hebben.

Onze simulaties en games zijn dan ook direct beschikbaar voor en inpasbaar in uw (deel)producten voor de eigen klanten. Belangrijk voordeel van deze propositie is dus dat er geen ontwikkeltijd en -kosten mee gemoeid zijn. Onze gevarieerde selectie van simulaties en games met diverse thema’s en leerdoelen zijn immers ready-to-play en hebben een meer generiek karakter, waarbij de flexibiliteit en toespitsing op meer specifieke leer- en ontwikkeldoelen met name is gelegen in de nabespreking (waar het geleerde geborgd dient te worden).