play hard learn fast
English site

Co-creatie: wat kunnen we samen doen, ook 100% online?

Met veel plezier zetten wij onze gaming assets en expertise en ervaring met simulaties, games en andere interactieve werkvormen in om u – als trainer of consultant – op alle mogelijke manieren toe te rusten bij de inrichting en vormgeving van uw leer-, ontwikkel- of trainingsprogramma’s. Wij willen benadrukken dat u in die zin het SimXP-portfolio als UW portfolio kunt beschouwen.

En voor de goede orde: co-creatie kan ook 100% online. Meerdere van onze gaming tools zijn namelijk 100% online speelbaar. Graag verwijzen wij naar onze 100% online pagina.

Indien u het te vroeg vindt om zelfstandig een simulatie of game uit te voeren of er zonder meer de voorkeur aan geeft dit in samenwerking te doen, bestaat dus de mogelijkheid om gezamenlijk op te treden. Hierbij ligt het voor de hand dat SimXP de simulatie of game in meer of mindere mate (speltechnisch) uitvoert, terwijl u de rode draad van het leerprogramma en/of de verbinding met de (organisatie)realiteit of management-agenda voor uw rekening neemt. Simulation Experiment stelt zich als het ware op als variabele in uw product-formule richting uw klant.