play hard learn fast
English site

For Trainers & Consultants

Algemeen

In hoeverre maken simulation en gaming tools onderdeel uit van uw professionele gereedschapskist en repertoire? Wilt u simulaties en games snel en laagdrempelig kunnen inzetten bij uw klanten en in uw leer- en ontwikkelprogramma’s? Wanneer/hoe doet u dat? Graag zijn wij u – als trainer of consultant – met onze expertise en ervaring op alle mogelijke manieren van dienst om úw klanten optimaal te kunnen bedienen. Daarnaast richten wij ons met het Programma Train-the-Trainer en onze selectie ready-to-play simulaties en games met diverse thema’s en leerdoelen op verbreding en verdieping van vaardigheden en tools van trainers en consultants. Hieronder wordt toegelicht hoe wij u zo optimaal mogelijk kunnen toerusten.

Co-creatie: wat kunnen we samen doen?

Met veel plezier zetten wij onze gaming assets en expertise en ervaring met simulaties, games en andere interactieve werkvormen in om u – als trainer of consultant – op alle mogelijke manieren toe te rusten bij de inrichting, vormgeving en/of (gedeeltelijke) uitvoering van uw leer-, ontwikkel- of trainingsprogramma’s voor uw klanten.

Voor de goede orde: co-creatie kan ook 100% online. Meerdere van onze gaming tools zijn namelijk 100% online speelbaar. Graag verwijzen wij naar onze 100% online pagina.

Lees meer

Simulaties & Gaming Tools in uw Gereedschapskist

Wij zijn ervan overtuigd dat simulaties en games vanuit hun kracht een steeds belangrijker onderdeel zullen worden van leer-, ontwikkel-, verander- en trainingstrajecten. Het is onze inzet om trainers en consultants zo goed mogelijk toe te rusten met krachtige ready-to-play simulaties en games die:

  • ontwikkeld zijn door (inter)nationale game-experts;
  • gericht zijn op actuele organisatie- en managementvraagstukken;
  • gebaseerd zijn op erkende management-theorieën;
  • hun kracht in de praktijk bewezen hebben.

Lees meer

Programma Train-the-Trainer

Het faciliteren en optimaal benutten van simulaties en games is een professie. Periodiek organiseren wij daarom ‘Train-the-Trainers’ onder supervisie van dr. Vincent Peters, (voormalig voorzitter van de Internationale Simulation and Gaming Association). Hierbij maken wij onderscheid in:

  • Introductie-training ‘Simulaties & Games: wat kun je ermee?’;
  • Basistraining simulation & gaming, waarin met name game-facilitatie inzichten en vaardigheden, maar ook andere interactieve en participatieve werkvormen centraal staan, zie factsheet;
  • Specifieke training, gericht op het optimaal kunnen inzetten van een specifieke simulaties of game.

Lees meer