play hard learn fast
English site

Kort, krachtig en online: game-based leren in ‘chunks’

Speelbaar in één- of meerdaagse competitieve formats, vanaf 45 minuten per chunk

Over onze nieuwe, professionele ‘way of life’ met veel online samenwerking en communicatie wordt veel gesproken en geschreven. Vast staat dat er voor- en nadelen zijn. Een evidente uitdaging is dat we online gewoonweg harder moeten werken om tot effectieve teamsamenwerking te komen, zoals duidelijk uiteen is gezet in dit artikel. Het is en blijft lastig, zoals velen waarschijnlijk zullen herkennen.

Om deze uitdaging aan te gaan heeft SimXP een laagdrempelige propositie uitgewerkt, waarin teams hun dagelijkse harde werken kunnen verlichten met het kort, online spelen van een game-chunk, gekoppeld aan een korte nabespreking. Teams hebben op gezette tijden immers een boost nodig – en dit geldt misschien wel in versterkte mate voor virtuele teams. Jane McGonigal spreekt hier zelfs van ‘emotionele activering’*. Idee is dat teams na het spelen van de game niet alleen een krachtige en plezierige ervaring met elkaar hebben gehad, maar ook in gesprek komen over relevante facetten van hun samenwerking en werkrelaties. Uiteraard maakt ook een vorm van competitie deel uit van de opzet.

winnaar-nasaga-2010

Wat is er mogelijk?

Een viertal simulaties en games in ons portfolio kunnen wij opknippen en – uiteraard 100% online – inzetten als zelfstandige ‘chunks’ of als mix van opeenvolgende chunks in een bepaalde periode en frequentie. Een chunk bestaat meestal uit één of meer afzonderlijke game levels of mini-games binnen deze hieronder genoemde gaming tools, uiteraard steeds afgesloten met een nabespreking. De chunks adresseren steeds specifieke (team)vraagstukken en leerthema’s. Afhankelijk van uw (leer)doelen en beschikbare tijd zijn er dus allerlei formats mogelijk. Het minimale tijdsbestek van een game-chunk is 45 minuten, maar kan desgewenst bijv. ook 2,5 uur bedragen. Of anders een ‘one-off’ van 1,5 uur of een drieluik met chunks van telkens één uur in een periode van drie weken? Het is allemaal mogelijk. Kort en goed kan SimXP putten uit meer dan 15 chunks die voortkomen uit de volgende gaming tools:

  • ActeeChange (over veranderkundig leiderschap c.a.);
  • TeamUp (3D avatar-based game rond teamsamenwerking);
  • InterLAB (over teamsamenwerking onder druk c.a.);
  • WeQ (psychologische veiligheid, feedbackcultuur, ‘high performance teaming’).

Tevens bieden we in successievelijke chunks de Team Boosting Experience aan, waarin TeamUp en WeQ worden ingezet om uw team op een hoger niveau te brengen. Deze formule kan worden uitgevoerd in meerdere formules tot en met een samenhangend leerconcept van zeven chunks in bijvoorbeeld een tijdspanne van zeven weken:

Neem gerust contact op voor het afspreken van een game-date met je team!

Zie ook onze algemene pagina over 100% online game-based leren en ontwikkelen.

*Jane McGonigal spreekt hier in haar zg. ‘fix #2’ van ‘emotionele activering’: “Vergeleken met games is de werkelijkheid deprimerend. In games concentreren we onze energie met onvermoeibaar optimisme op iets waar we goed in zijn en van genieten.”