play hard learn fast
English site

7. ActeeChange (ook 100% online)

  • Leiding geven aan organisatieverandering;
  • Begrijpen en managen verschillende soorten weerstand;
  • Relevante leiderschapsstijlen bij veranderprocessen.

ActeeChange Learning Concept in één oogopslag.

Meer impact met een maatwerk spelscenario: uw eigen ActeeChange verandergame in enkele weken! Meer info

Eerstvolgende Certificatie: nader te bepalen, op aanvraag Meer info | Aanmelden

ActeeChange is een game- en ‘blended’ leerconcept op het gebied van verandermanagement, ontwikkeld door het Deense bedrijf Actee. Meer in het bijzonder richt ActeeChange zich onder andere op het ontwikkelen van meer praktisch begrip van (a) Maurer’s theorie over (het omgaan met) weerstand bij organisatieverandering en (b) het inrichten, leiden en afronden van verandertrajecten (conform Kotter).

In ActeeChange wordt een onderscheid gemaakt in verschillende, specifieke fases van organisatieverandering en verschillende typen weerstand. In de simulatie wordt gebruik gemaakt van verschillende spelmaterialen, zoals een on-line simulator en een levensgroot vloerbord in de vorm van een cirkelgang. Het is de bedoeling dat teams zoveel mogelijk vooruitgang boeken met zoveel mogelijk stakeholders ‘aan boord’. Tijdens het spel wordt dit op het vloerbord tot uitdrukking gebracht met boten en bemanning, die al of niet aan boord zijn en onvermijdelijk ook verschillende soorten weerstand vertoont. Deze setting triggert dialoog en competitie! ActeeChange kan gespeeld worden met een Fusie-, Customer Relation Management (CRM), LEAN- of een ‘customer-driven’ innovatie (sales) scenario. Ook is het mogelijk een op maat gesneden scenario te ontwikkelen – ActeeChange als frame-game.

Belangrijk voordeel van ActeeChange is dat er na het spelen van de simulatie on-line vier weken individueel verder kan worden gespeeld en geëxperimenteerd. Een krachtige (zelf)analyse-tool hierbij is de eigen leiderschapsstijl, die de simulator na het spelen van ActeeChange aggregeert op basis van de gemaakte keuzes (conform Goleman, zie ook 6Styles).

ActeeChange is een uitgebreide toolkit (coachings- en vloerbord, on-line toolbox met scripts, powerpoints etc.), die consultants en trainers ook zelf kunnen aanschaffen en waarmee op maat gesneden workshops gebouwd kunnen worden. Een interessante applicatie betreft ChangeLIVE. Met deze on-line applicatie kunnen spelers c.q. managers op basis van het toegankelijke concept en idioom van ActeeChange op hun tablet hun eigen veranderprojecten in kaart brengen (waar bevinden de verandering en stakeholders zich en in welk weerstandsniveau?). Desgewenst kan dit dynamische verander-logboek gedeeld worden met collega-managers en (gezamenlijk) up-to-date worden gehouden, bijv. door taken toe te delen aan individuele medewerkers/stakeholders. Ook biedt ChangeLIVE praktische handreikingen vanuit de theorie. Tenslotte biedt de applicatie en case ActeeChange Colleagues de mogelijkheid om de game-ervaring door te zetten met professionals/medewerkers die de organisatieverandering ondergaan. Zij worden met deze gaming tool meegenomen in het concept en de theorieën onderliggend aan ActeeChange en getriggerd om te reflecteren op en mee te denken over de organisatiediagnose en/of -aanpak en niet in de laatste plaats het eigen gedrag en dat van collega’s. Met deze unieke applicaties is sprake van een krachtige integratie en doorwerking van het gaming concept in de organisatie-realiteit. Periodiek en op aanvraag organiseren wij open of in-company certificatie workshops.

Meer impact met een maatwerk ActeeChange scenario

NÓG MEER IMPACT creëert u wanneer u het ActeeChange framework laadt met uw eigen maatwerk spelscenario. U kunt dan immers experimenteren met dilemma’s en stakeholders die regelrecht uit uw eigen veranderomgeving afkomstig zijn.
Meer info over maatwerk ActeeChange scenario’s

Aantal deelnemers: 4 – 60 deelnemers.
Duur: minimaal één dag dan wel in chunks