play hard learn fast
English site

3. Hexagon

  • Communicatie tussen en binnen management-lagen;
  • Bewustwording organisatieproblematiek;
  • Dynamiek en besluitvorming in complexe organisaties.

Hexagon is in 1975 onder leiding van Richard D. Duke (Michigan University) ontwikkeld in opdracht van de UNESCO ten behoeve van ontwikkelingswerk. In deze game wordt handel gedreven tussen nederzettingen binnen de regio’s en tússen de regio’s, om zo doende op nationaal niveau tot een zo optimaal mogelijke verdeling van goederen en diensten te komen. Deze game bleek ook problemen van gelaagde organisaties in de westerse wereld op indringende wijze bloot te leggen en wordt daarom ook al lange tijd gebruikt om besluitvorming en management in complexe organisatie te simuleren.

Aantal deelnemers: 13 – 22 spelers
Duur: minimaal 4 uur