play hard learn fast
English site

16. WeQ (ook 100% online)

winnaar-nasaga-2010

  • Psychologische veiligheid in teams;
  • High-performance teamsamenwerking;
  • Open en betekenisvolle dialoog;
  • Feedback cultuur.

“I don’t like that man. I must get to know him better.”
– Abraham Lincoln

Waar IQ en EQ methodieken zich richten op het individu, richt WeQ zich op de collectieve intelligentie van het team. Het is de ambitie van WeQ is om de collectieve intelligentie van teams te verhogen en aldus een (door)ontwikkeling als ‘high performance team’ te ondersteunen.

WeQ is een intelligente en bedriegelijk eenvoudige gaming tool, waarmee teams tot betekenisvolle en indringende dialoog komen over positieve eigenschappen en ontwikkelpotenties van individuen en het team als geheel. Met een wisselwerking tussen een mobiele app en speelkaarten nodigt de game flow op lichtvoetige en speelse wijze uit tot verrassend open en persoonlijke gesprekken en het geven en ontvangen van constructieve feedback. In onderstaande video vindt u een impressie.

WeQ is gebaseerd op het inzicht dat teams beter tot wasdom komen en zelfs tot ‘high performance team’ kunnen uitgroeien, wanneer sprake is van psychologische veiligheid. Een beroemd artikel uit The New York Times, “What Google learned from its quest to build the perfect team” (2016) en publicaties en wetenschappelijk onderzoek van onder andere Bruce W. Tuckman, Patrick Lencioni (zie figuur onderstaand) en Amy Edmonson, Harvard Business School (Extreme Teaming, The Fearless Organization) onderstrepen dit inzicht op overtuigende wijze. In WeQ is dit centrale inzicht systematisch uitgewerkt aan de hand van neurowetenschappelijke principes.

winnaar-nasaga-2010

WeQ is speelbaar in verschillende formats. In de basisvariant starten de spelers met het ranken van een aantal statements over zichzelf én over de teamgenoten via de mobiele app. Op basis van deze 360° ranking krijgt elke speler een specifieke serie kaarten, die de basis zijn voor een ‘praise’ ronde en vervolgens een ronde constructieve feedback, waarin de spelers om de beurt centraal staan en zich gegarandeerd indringende gesprekken ontspinnen. Tijdens de rondes komen via de mobiele app diverse keuze opties voorbij, die de game flow een dynamisch karakter geven.

Afhankelijk van de leerdoelen en de beschikbare tijd biedt WeQ vele haakjes voor vervolggesprek en specifieke thema’s om tijdens en na een sessie WeQ aan te snijden.

Aantal deelnemers: 4 – 12 spelers met mogelijkheid van opschaling
Duur: 2 – 4 uur* dan wel in chunks

* Impact maken met één dag game-based Team Boosting met WeQ en TeamUp? Neem contact op voor meer informatie.