play hard learn fast
English site

13. Social Media Game

  • Omgaan met de impact van sociale media in uw organisatie;
  • Verkennen van dilemma’s: werk-privé, integriteit, privacy etc.;
  • Onderscheiden van communicatie, dialoog en participatie.

Sociale media is niet meer weg te denken uit de samenleving en dringt ook steeds verder door tot in de haarvaten van bedrijven, organisaties en instellingen. Sociale media zijn niet langer het domein van communicatie-professionals. Door het gebruik van social media wordt binnen en buiten uw organisatie kris-kras op een andere manier gecommuniceerd en samengewerkt. Maar wat is de meerwaarde, waar liggen welke verantwoordelijkheden en wat zijn mogelijke consequenties van de inzet van sociale media voor uw organisatie? Sociale media is met andere woorden een modern en serieus te nemen organisatie- en managementvraagstuk dat dito aandacht verdient.

De Social Media Game biedt professionals en managers een plezierige en krachtige leerervaring rond een aantal herkenbare, dagelijkse dilemma’s. In een interactieve spelvorm voert u in groepsverband discussie over alledaagse cases die morgen ook binnen uw organisatie aan de orde van de dag kunnen zijn.

GAMEPLAY

Social Media Game wordt in de regel gespeeld gedurende één dagdeel en bevat drie praktijkcases die één voor één worden behandeld in groepen van 5 personen. De praktijkcases worden tijdens een intakegesprek vastgesteld. Aan de hand van de praktijkcases gaan deelnemers met elkaar in discussie. Elke deelnemer krijgt een profielkaart met enkele kenmerken die bij het spelen van de game moeten worden ingezet. De facilitator overziet het spel en kan interventies plegen om de dialoog te verdiepen. Uitkomsten per case worden plenair besproken.

DOELGROEP

Social Media Game kan worden gespeeld door zowel bestaande als gemengde teams. Medewerkers, managers en de leiders kunnen deelnemen. Het niet hebben van kennis of ervaring met sociale media is geen beperkende voorwaarde.

RESULTAAT

Naast gezamenlijke bewustwording leidt deelname aan Social Media Game tot tactische inzichten in de consequenties van social media. Op basis van de inzichten die tijdens en na het spelen zijn gedeeld, worden uitgangspunten geformuleerd welke na afloop van de sessie binnen de online communicatie strategie kunnen worden uitgewerkt.

Aantal deelnemers: 5 – 25 spelers
Duur: één dagdeel