play hard learn fast
English site

12. PRIMESIM Entrepreneurship

 • Start-up & Business planning;
 • Bedrijfskunde en management op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Interpretatie van bedrijfscijfers en -resultaten;
 • Innovatie management.

PRIMESIM Entrepreneurship wordt ingezet om op plezierige wijze een aantal fundamenten van ondernemerschap te leren kennen, aan de hand van een aantal praktische case studies en scenario’s om zo doende ondernemersvaardigheden te trainen en aan te scherpen. Deze op ondernemerschap gebaseerde game – PRIMESIM Entrepreneurship – is onderdeel van de PRIMESIM Business Simulations serie. Deze computer-based games zijn allemaal bedrijfskundige simulaties en richten zich op interactief management en training op het gebied van ondernemerschap. Enerzijds zijn de leerdoelen van PRIMESIM gebaseerd en gericht op kennis van de bedrijfsmatige context van kleine en middelgrote bedrijven, anderzijds op specifieke kennis van de volgende onderwerpen:

 • Businessplan;
 • Marketing;
 • Accountancy;
 • Financiën & Investering;
 • Control;
 • Bedrijfsmatige planning en
 • (Bedrijfs)economie.

In PRIMESIM Entrepreneurship vormen teams van drie tot zes mensen het management van een klein/middelgroot bedrijf en concurreren met elkaar op een gesimuleerde markt. Deelnemers krijgen binnen en buiten hun bedrijf te maken met talloze real-life dilemma’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarin ze positie moeten kiezen en tot praktische implementatie moeten overgaan en waarop zij vervolgens feedback zullen ontvangen, via de simulator, trainer(s) en uiteraard ook van andere deelnemers.

Het simulatiemodel PRIMESIM Entrepreneurship is een interactieve leer- en ontwikkelmethode, die de spelers een krachtige leerervaring op individueel en teamniveau biedt in een praktische bedrijfskundige context. De teamleden gaan deze uitdaging aan in een jong, innovatief bedrijf.

Scenario

Een aantal teams concurreren in een oligopolistische markt, waarin zij hun producten trachten te verkopen. Alle deelnemende teams ontvangen identieke informatie van de trainer(s) en simulator, zoals marktonderzoek, economisch nieuws en bedrijfsdossiers. Resultaten zijn afhankelijk van onder andere:

 • beslissingen in het kader van de competitie;
 • gedrag van de (potentiële) klanten;
 • invloeden van de economische en bedrijfsresultaten;
 • cyclische invloeden.

Deze resultaten worden geduid door de trainer(s) op basis van het simulatiemodel en worden vervolgens als rapportages ter beschikking gesteld aan de deelnemers/teams. Deze rapportages vormen mede de basis voor beslissingen in de volgende periode.

Het simulatiemodel in PRIMESIM Entrepreneurship werkt – afhankelijk van de complexiteit – met zes functionele bedrijfsonderdelen: markt, inkoop, financiën, R&D, verkoop en productie. De teams hebben de leiding over deze bedrijfsonderdelen. De parameters zijn transparant, begrijpelijk en hanteerbaar.

Aantal deelnemers: 10-30
Duur: één of twee dagen