play hard learn fast
English site

11. napuro*

  • Duurzaamheid / Corporate Sustainability;
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  • Duurzaamheid vanuit een intern en extern perspectief.

Napuro* simuleert een competitie tussen bedrijven, die schoonmaak-robotten produceren. De bedrijven kunnen zich onderscheiden door bepaalde richtlijnen en maatregelen voor duurzaamheid te definiëren. Napuro creëert een gepaste afstand tot de dagelijkse routine, waarbij de deelnemers worden ondergedompeld in het scenario, maar tegelijkertijd parallellen met hun dagelijkse werk kunnen ervaren. Aldus kunnen spelers in de simulatie/game specifieke „real-life” situaties en dilemma’s ervaren, die vervolgens op natuurlijke wijze kunnen worden vertaald naar de eigen organisatie-realiteit.

Boek vooruitgang met duurzaamheid

Napuro biedt nieuwe aanknopingspunten om vooruitgang te boeken met uw duurzaamheidsstrategie: integraal en op alle niveaus binnen uw bedrijf/organisatie. Met de simulatie/game wordt een kader gecreëerd, waarmee het effect van specifieke maatregelen te ervaren en verschillende strategieën te testen. Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven profiteren van de rijkheid aan ideeën die tijdens gameplay ontstaan. Lopende processen worden gevoed door het integrale perspectief op duurzaamheid dat geboden wordt met napuro.

Napuro in uw bedrijf

Een workshop met napuro biedt een krachtige introductie in de wereld van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), meerdere rondes gameplay en een gedetailleerde debriefing rond de ervaringen van de deelnemers en de vertaling naar hun eigen organisatie-realiteit. Uiteraard kan bij de inrichting van de workshop rekening gehouden worden met specifieke wensen van de klant, zoals in de sfeer van strategie-ontwikkeling, duurzaamheidscommunicatie en het duurzaam optimaliseren van productieprocessen. Zie bijv. het Jaarverslag van Evonik Industries (in het duits).

Wat napuro dus biedt

  • Integrale en toegankelijk model van duurzaamheid / corporate sustainability;
  • Begrip van corporate sustainability als instrument om risico’s te mitigeren en kansen voor het bedrijf vroegtijdig te identificeren;
  • Een meer verfijnd begrip van de componenten van corporate sustainability en ervaring met relevante dynamische interactie-patronen.

Doorwerking

Deelnemers zijn na een workshop napuro in staat om binnen hun bedrijf de significantie en elementen van corporate sustainability te identificeren en actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling ervan.

Aantal deelnemers: 8-24
Duur: halve dag – één dag

*Nachhaltige Putz-Roboter (duurzame schoonmaak-robotten)