play hard learn fast
English site

Catalogus met onze selectie Ready-to-Play Simulaties & Games (100% online inzetbaar: gaming tools #1, #5, #7, #9, #10 en #16)

 

catalogus-1

1. New Commons Game – 100% online speelbaar

 • Teamsamenwerking;
 • Vertrouwen;
 • Korte vs. lange termijn & individueel vs. collectief belang;
 • Duurzaamheid.

Lees meer

catalogus-2

2. Slogan

 • Klant- en marktgerichtheid;
 • Ketenmanagement en -samenwerking;
 • Management van het onverwachte in een ‘going concern’;
 • Probleembewustwording op meerdere organisatieniveaus.

Lees meer

catalogus-3

3. Hexagon

 • Communicatie tussen en binnen management-lagen;
 • Bewustwording organisatieproblematiek;
 • Dynamiek en besluitvorming in complexe organisaties.

Lees meer

catalogus-4

4. SysTeamsChange

 • Leiding geven aan organisatieverandering;
 • Oefenen met interventies;
 • Inrichting en volgordelijkheid van een veranderproces;
 • Weerstand bij organisatieverandering.

Lees meer

catalogus-5

5. Strike Fighter –
100% online speelbaar

 • Goed voorbereiden van onderhandelingen;
 • Communicatie als het erom spant;
 • Bereiken goed onderhandelingsresultaat.

Lees meer

catalogus-6

6. A Matter of Time

 • Project- en timemanagement;
 • Teamsamenwerking en -efficiency;
 • Omgaan met onverwachte gebeurtenissen.

Lees meer

catalogus-7

7. ActeeChange –
100% online speelbaar

 • Leiding geven aan organisatieverandering;
 • Begrijpen en managen verschillende soorten weerstand;
 • Relevante leiderschapsstijlen bij veranderprocessen.

Lees meer

catalogus-8

8. 6Styles

 • Inzicht in (theorie achter) de diverse leiderschapsstijlen;
 • Explicitering en ontwikkeling van de eigen leiderschapsstijl;
 • Toepassing van de eigen leiderschapsstijl in specifieke context.

Lees meer

catalogus-9

9. TeamUp –
100% online speelbaar

 • Teamsamenwerking en -efficiëntie;
 • Effectief communiceren;
 • Coaching & leiding geven, nemen en ontvangen;
 • Probleemoplossend vermogen en creativiteit in teams.

Lees meer

catalogus-10

10. Interpersonal Skills LAB (InterLAB) –
100% online speelbaar

 • Leiderschap in complexe situaties;
 • Teamsamenwerking onder druk en stress;
 • Operationele excellentie;
 • Voorkomen van ‘human errors’ in (hoog)kritische bedrijfsprocessen.

Lees meer

catalogus-11

11. napuro

 • Duurzaamheid / Corporate Sustainability;
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
 • Duurzaamheid vanuit een intern en extern perspectief.

Lees meer

catalogus-12

12. PRIMESIM Entrepreneurship

 • Start-up & Business planning;
 • Bedrijfskunde en management op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Interpretatie van bedrijfscijfers en -resultaten;
 • Innovatie management.

Lees meer

catalogus-13

13. Social Media Game

 • Omgaan met de impact van sociale media in uw organisatie;
 • Verkennen van dilemma’s: werk-privé, integriteit, privacy etc.;
 • Onderscheiden van communicatie, dialoog en participatie.

Lees meer

catalogus-14

14. Scrumbld

 • Starten of versnellen met scrum;
 • Opmaat naar scrum en agile transitie;
 • Business value generatie.

Lees meer

catalogus-15

15. Thinking in & and out of the box

 • Spelenderwijs expliciteren van de eigen filters en beperkingen in het denken;
 • Daadwerkelijk in & out of the box denken;
 • Versterken creativiteit en innovatiekracht in teams en leiderschap.

Lees meer

16. WeQ –
100% online speelbaar

 • Psychologische veiligheid in teams;
 • High-performance teamsamenwerking;
 • Open en betekenisvolle dialoog;
 • Feedback cultuur.

Lees meer