play hard learn fast
English site

Simulatie of game?

De begrippen ‘simulatie’ en ‘game’ (spel) worden op deze website op willekeurige wijze door elkaar gebruikt. Uiteraard zijn dit verschillende begrippen.

Zonder hier nu uitgebreid op in te gaan, is de betekenis van het spel-element voor mens en maatschappij uitgebreid beschreven in het internationaal bekend staande boek ‘Homo Ludens’ (1938) van de Nederlandse historicus Johan Huizinga. In een spel of ‘game’ ligt namelijk een belangrijke, menselijke behoefte besloten, namelijk spelen, ontdekken en leren, vaak in een competitieve setting. Alleen door te ‘spelen’ kunnen nieuwe combinaties worden ontdekt, stelt Huizinga onder andere. Volgens Schumpeter (1934) is dit precies de definitie van innovatie.

Simulatie of ‘simulare’ (Latijn) betekent ‘imiteren’ en is door Richard D. Duke – de grondlegger van simulations & gaming als (wetenschappelijke) discipline (*) – gedefinieerd als “a conscious endeavor to reproduce the central characteristics of a system in order to understand, experiment with and/or predict the behavior of that system”.

Wanneer ‘gaming simulations’ dichter op de realiteit zitten, verdienen zij eerder het predikaat ‘simulatie’. Naarmate er sprake is van meer abstractie, metaforen, spelelementen en -materialen, dekt ‘game’ de lading beter. In bijgaand figuur is deze – vooral ideaaltypische – plaatsbepaling in één oogopslag weergegeven. De meeste simulaties of games – en zeker onze selectie – zijn echter een combinatie van beiden.

“Gaming: The Future’s Language” (1974) van Richard D. Duke wordt alom gezien als hét standaardwerk op het gebied van Simulations & Gaming. Omdat het al jaren niet meer wordt gedrukt, is het vrijgegeven als free download. Bron: isaga.info

* Zie: Duke/Geurts, 2004, p 25-42; citaat p. 36. De term ‘serious game’ wordt hier niet gebruikt, omdat hiermee over het algemeen computer-gedomineerde spelen worden bedoeld, waar het interactieve, face-to-face karakter vaak minder centraal lijkt te staan.