play hard learn fast
English site

Leercyclus

Kolb stelt het proces van leren voor in een cyclus van vier fasen. Zelf doen c.q. concrete ervaringen (fase 1) leiden tot observaties en reflecties (fase 2). Deze leiden op hun beurt weer tot (hernieuwde) conceptvorming en generalisaties over ‘hoe het zit’ (fase 3), welke vervolgens gericht getest worden in nieuwe situaties (fase 4). Dit levert weer een nieuwe ervaring op, waarmee de cirkel rond is (zie onderstaand figuur).

In een simulatie of game wordt deze cyclus over het algemeen meerdere malen doorlopen: er kan volop geoefend en geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag; véél sneller dan in de dagelijkse praktijk wel te verstaan. Hierdoor ontstaan vaak (nieuwe) inzichten in hoe het geheel (of het systeem) werkt en in (de beïnvloeding van) het eigen gedragsrepetoire. Hier zijn ook de concepten bewustzijn en bekwaamheid van Hersey en Blanchard relevant.