play hard learn fast
English site

Fixing Broken Reality

Jane McGonigal beschrijft in haar boek ‘Reality is broken; why games make us better and how they can change the world’ waarom games effectief zijn. Zij maakt hierbij onderscheid in de volgende veertien ‘fixes’:

Fix 1: Onnodige obstakels

Vergeleken met games is de werkelijkheid te eenvoudig. Games dagen ons uit door middel van vrijwillig gekozen obstakels, waardoor we onze eigen krachten beter leren gebruiken;

Fix 2: Emotionele activering

Vergeleken met games is de werkelijkheid deprimerend. In games concentreren we onze energie met onvermoeibaar optimisme op iets waar we goed in zijn en van genieten;

Fix 3: Bevredigender werk

Vergeleken met games is de werkelijkheid onproductief. Games geven ons duidelijke missies en bevredigender praktijkgericht werk;

Fix 4: Meer hoop op succes

Vergeleken met games is de werkelijkheid hopeloos. Games doen onze faalangst teniet en verhogen onze kans op succes;

Fix 5: Sterkere sociale verbondenheid

Vergeleken met games is de werkelijkheid versnipperd. Games scheppen sterkere sociale bindingen en resulteren in actievere sociale netwerken. Hoe meer tijd we spenderen aan de interactie binnen sociale netwerken, hoe waarschijnlijker het is dat wij een klasse van positieve emoties voortbrengen die bekend staan als ‘prosociale emoties’;

Fix 6: Epische schaal

Vergeleken met games is de werkelijkheid triviaal. Door middel van games worden we onderdeel van een groter geheel en krijgen onze handelingen epische betekenis;

Fix 7: Toegewijde deelname

Vergeleken met games is de werkelijkheid moeilijk toegankelijk. Games motiveren ons om met meer toewijding deel te nemen aan alles wat we doen;

Fix 8: Zinvolle beloning wanneer we er het meeste behoefte aan hebben
Vergeleken met games is de werkelijkheid zinloos en onbevredigend. Games geven ons meer beloning voor onze inspanningen;

Fix 9: Meer plezier met onbekenden

Vergeleken met games is de werkelijkheid eenzaam en onderling afstandelijk. Door games raken mensen met elkaar verbonden en ontstaan krachtige gemeenschappen vanuit het niets;

Fix 10: Geluksinjecties

Vergeleken met games is de werkelijkheid moeilijk te verdragen. Games maken het makkelijker om goed advies te accepteren en om meer gelukbrengende gewoonten uit te proberen;

Fix 11: Een duurzame betrokkenheidseconomie

Vergeleken met games is de werkelijkheid niet duurzaam. De bevrediging die games ons geven zijn een onuitputtelijke bron;

Fix 12: Meer epische overwinningen
Vergeleken met games is de werkelijkheid weinig ambitieus. Games helpen ons om grootse doelen te definiëren en om schijnbaar onmogelijke sociale missies samen aan te gaan;

Fix 13: Tienduizenden uren samenwerking

Vergeleken met games is de werkelijkheid gedesorganiseerd en verdeeld. Games helpen ons om de krachten te bundelen – en op den duur geven zij ons hierdoor superkracht;

Fix 14: Enorme multi-speler vooruitziendheid

De werkelijkheid is geketend aan het heden. Door games kunnen we samen de toekomst visualiseren en uitvinden.