play hard learn fast
English site

Wat hebben wij u te bieden?

Wij bieden onze simulaties en games aan in de volgende modules:

Play hard. Learn fast. Light.

In de LIGHT-variant maakt u onder onze begeleiding kennis met één van onze simulaties of games met een korte nabespreking. LIGHT kan bijvoorbeeld geschikt zijn wanneer u:

  • op zoek bent naar een originele en prikkelende groepsactiviteit, die op lichtvoetige wijze een relevant vraagstuk in uw team, bedrijf of organisatie adresseert;
  • een gerichte (start)activiteit wilt opnemen in uw managementconferentie of heidag-programma, die een krachtige aanzet vormt voor verdere individuele en onderlinge reflectie op (nieuwe) voornemens en acties;
  • actief kennis wilt maken met een simulatie of game.

Meer informatie: neem contact op

Play hard. Learn fast. Intensive.

In de INTENSIVE-variant stellen wij samen met u een programma voor een één- of meer-daags interactief trainingsseminar samen, dat specifiek wordt gericht op één of meer – door u aangegeven – organisatievraagstukken c.q. leerdoelen. Een simulatie of game vormt het motorblok van het seminar. In de uitgebreide nabespreking wordt intensief met u en uw collega’s gereflecteerd op de game-ervaring, uiteraard met bijzondere aandacht voor de specifieke onderwerpen die betrekking hebben op uw organisatie. Een belangrijk bestanddeel van de nabespreking vormt de vertaling van de game/simulatie naar de realiteit, die de reflectie verder verdiept. Afhankelijk van de doelstelling kunnen ook het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en/of het maken van werkafspraken rond een bepaald thema of vraagstuk onderdeel uit maken van het seminar. Daarnaast is het een optie om ook theorie en praktijk die verband houden met het leerdoel te bespreken tijdens het seminar. Tenslotte is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de doorwerking van het trainingsprogramma en de gecreëerde ‘boost’ vast te houden in uw dagelijkse werkpraktijk. Desgewenst reiken wij u in een ‘follow-up-gesprek’ concreet en to-the-point handvatten aan om de ‘opbrengst’ van het intensieve game-seminar te kunnen borgen. De INTENSIVE-variant zou kunnen aansluiten op uw behoefte wanneer u:

  • uw mensen of leidinggevenden – bijvoorbeeld tijdens een managementconferentie – stevig wilt uitdagen rond een bepaald vraagstuk en hierop samen intensief wilt reflecteren;
  • zoekt naar een krachtig, afgebakend trainingsprogramma rond een bepaald leerdoel, bij wijze van ‘boost’;
  • een effectieve en substantiële bouwsteen zoekt als onderdeel van een breder leer- en ontwikkelingsprogramma in uw bedrijf of organisatie.

Meer informatie: neem contact op

Play hard. Learn fast. For Trainers and Consultants

In hoeverre maken simulation en gaming tools onderdeel uit van uw professionele gereedschapskist en repertoire? Wilt u simulaties en games snel en laagdrempelig kunnen inzetten bij uw klanten en in uw leer- en ontwikkelprogramma’s? Wanneer/hoe doet u dat? Grote kans dat ons Programma Train-the-Trainer en onze selectie ready-to-play simulaties en games met diverse thema’s en leerdoelen aansluiten op úw expertise en propositie en meerwaarde creëren voor uw klanten.

FOR TRAINERS & CONSULTANTS kan voor u een serieuze optie zijn, bijvoorbeeld indien u:

  • als trainer of consultant zelf de beschikking wilt hebben over een simulation of gaming tool, omdat deze toegevoegde waarde heeft in uw professionele gereedschapskist;
  • gekoppeld hieraan behoefte hebt aan een ‘Train-the-Trainer’, waarin uw vaardigheden om simulaties en games te faciliteren een ‘boost’ krijgen dan wel alle ins en outs rond een specifieke simulatie of game de revu passeren;
  • als verantwoordelijke voor human resource development betreffende game of simulatie op grote schaal en/of continu wilt kunnen spelen in uw bedrijf of organisatie (in-company);
  • in samenwerking met Simulation Experience een bepaalde simulatie wilt opnemen als onderdeel of bouwsteen van uw leer-, ontwikkel- of trainingstraject met úw klant: co-creatie.

Lees meer over hoe wij u als Trainer of Consultant optimaal kunnen toerusten.