play hard learn fast
English site

Belofte

Wat hebben wij u te bieden?

Wij bieden onze simulaties en games aan in de volgende modules:

Play hard. Learn fast. Light.

U maakt onder onze begeleiding kennis met één van onze simulaties of games met een korte nabespreking. Wanneer kiest u voor deze module?

Play hard. Learn fast. Intensive.

Samen met u stellen wij een programma voor een één- of meerdaags trainingsseminar samen, dat specifiek wordt gericht op één of meer – door u aangereikte – leerdoelen. Wanneer is dit een serieuze optie voor u?

In hoeverre maken simulation en gaming tools onderdeel uit van uw professionele gereedschapskist en repertoire? Wilt u simulaties en games snel en laagdrempelig kunnen inzetten bij uw klanten en in uw leer- en ontwikkelprogramma’s? Lees meer over onze propositie voor trainers en consultants.

Why games work

De kracht van simulaties en games is gelegen in de effectiviteit van ervaringsleren. In simulaties en games worden namelijk dilemma’s en mechanismen uit de werkelijkheid op krachtige wijze voelbaar gemaakt: hier kan geoefend en geëxperimenteerd worden met (nieuw) gedrag. Lees meer over why games work

Experienced by…

Inmiddels speelden wij verschillende van onze simulaties en games. Hieronder geven wij u een indruk van een aantal bedrijven, organisaties, trainers en consultants die u al voorgingen.