play hard learn fast
English site

100% online game-based leren

Nu we in deze tijden steeds meer online gaan communiceren en (samen)werken, ervaren we dagelijks dat online bijeenkomsten andere eisen stellen dan fysieke en face-to-face bijeenkomsten – niet alleen in technische zin. Online samenwerking en overleg vergen namelijk in nog hogere mate dat we to-the-point en gedisciplineerd (mute, chat, raise hands, keep the time etc.) zijn en dat alle stemmen gehoord worden (het ‘all voices’ principe). Iedereen zal ook herkennen dat online overleg meer concentratie en energie kost; dus juist om de energie op peil te houden moet het korter en bondiger en liefst met veel dynamiek en interactie. Ik verwijs op dit punt ook naar de wijze woorden in de volgende bijdragen over het belang van psychologische veiligheid, ‘the facilitation of online learning’ (long read) en ‘The 7 deadly sins of virtual communication’ (webinar) volgens prof. Ina Toegel (zie ook do’s en het gewenste online ritme onderstaand).

winnaar-nasaga-2010

winnaar-nasaga-2010

Naast ‘on site’ sessies werken wij al langer (100%) online met simulaties en games. Veel dynamiek en interactie zit in ons gaming DNA. Onze stelling is dus dat gaming tools bij uitstek geschikt zijn om 100% online in te zetten, als krachtige gespreksstarter of als onderdeel van een bredere leerervaring of -traject. Interactie is immers een kernkwaliteit van simulatie en gaming tools. Leren met simulatie en gaming tools is namelijk effectief en krachtig, omdat er naar zijn aard in hoog tempo afwisseling, ervaringen, beleving emoties en dialoog bij komen kijken, uiteraard mits begeleid volgens bovenstaande principes. Ook in de context van 100% online is dit onze professie.

Een zestal simulaties en games in ons portfolio is inzetbaar in 100% online sessies, t.w.:

  • New Commons Game (over teamsamenwerking c.a.);
  • Strike Fighter (over onderhandelen c.a.);
  • ActeeChange (over veranderkundig leiderschap c.a.);
  • TeamUp (3D avatar-based game rond teamsamenwerking);
  • InterLAB (over teamsamenwerking onder druk c.a.);
  • WeQ (psychologische veiligheid, feedbackcultuur, ‘high performance teaming’).

    SimXP is ook nadrukkelijk beschikbaar voor co-creaties met (interne) trainers, consultancy firms en ambitieuze opleiders, die hun leer- en ontwikkeltrajecten een impuls willen geven.

    U kunt uiteraard contact met ons opnemen voor meer informatie.