play hard learn fast
English site

Onze Aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat simulaties en games een steeds belangrijker onderdeel zullen worden van leer-, ontwikkel-, verander- en trainingsprogramma’s. Simulation Experience richt zich daarom op snelle en brede ontsluiting van en met een gevarieerde selectie van ready-to-play simulaties en games die:

  • ontwikkeld zijn door (inter)nationale gaming experts;
  • gericht zijn op actuele organisatie- en managementvraagstukken;
  • gebaseerd zijn op erkende management-theorieën;
  • hun kracht in de praktijk bewezen hebben.

Wij doen dit vanuit de veronderstelling dat maatwerk-games lang niet altijd nodig zijn en dat het vaak zelfs beter is wanneer een simulatie of game enigzins context-vreemd is. Te weinig afstand tot de realiteit kan immers afleiden van waar het in een leerproces om gaat. Een zwaar accent op vaak tijdrovende en bewerkelijke maatwerk-games kan er bovendien toe leiden dat de kracht van gaming tools aan grote groepen professionals en managers voorbij gaat. Hier speelt Simulation Experience op in, door Trainers & Consultants:

Uiteraard biedt Simulation Experience ook zelfstandig korte en meerdaagse gaming seminars en leerervaringen aan, waarvan simulaties en games de kern vormen. Hiervoor zijn verschillende varianten mogelijk (zie: Light en Intensive).

De nabespreking is een essentieel onderdeel van de game-ervaring. Hierin wordt immers het geleerde geëxpliciteerd en geborgd. De nabespreking bestaat zonder meer uit een evaluatie en analyse van de game-ervaring, antwoorden op vragen zoals ‘wat heb ik en wat hebben we geleerd?’ en een grondige vergelijking met en vertaling naar de eigen (organisatie)realiteit. De game- en leerervaring kan op natuurlijke wijze verder worden uitgebouwd met uiteenlopende vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld het verder reflecteren op (het verbeteren van) bestaande praktijk of het bespreken van desbetreffende theorieën betreffen. Of het ontwerpen van een gezamenlijke probleemstelling, ambitie, strategie dan wel met maken van concrete verbeterafspraken. Met simulaties en games als startpunt is veel (meer) mogelijk! In ons Programma Train-the-Trainer kunt u zich erin bekwamen (specifieke) simulaties en games optimaal te benutten.

Wij zijn ervan overtuigd dat leren en ontwikkelen met simulaties en games
niet alleen een krachtige impuls of boost met zich meebrengen, maar ook aantoonbaar leiden tot toename van bewustwording en motivatie tot meedoen en (verder) leren.