play hard learn fast
English site

Simulation & Gaming Tools in uw Gereedschapskist

Wij zijn ervan overtuigd dat simulaties en games vanuit hun kracht een steeds belangrijker onderdeel zullen worden van leer-, ontwikkel-, verander- en trainingstrajecten. Wij beschouwen het daarom als onze missie om trainers en consultants laagdrempelig toe te rusten met ready-to-play simulaties en games die:

  • ontwikkeld zijn door (inter)nationale gaming experts;
  • gericht zijn op actuele organisatie- en managementvraagstukken;
  • gebaseerd zijn op erkende management-theorieën;
  • hun kracht in de praktijk bewezen hebben.

Onze simulaties en games zijn dan ook direct beschikbaar voor en inpasbaar in uw (deel)producten voor de eigen klanten. Belangrijk voordeel van deze propositie is dus dat er geen ontwikkeltijd en -kosten mee gemoeid zijn. Onze gevarieerde selectie van simulaties en games met diverse thema’s en leerdoelen zijn immers ready-to-play en hebben een meer generiek karakter, waarbij de flexibiliteit en toespitsing op meer specifieke leer- en ontwikkeldoelen met name is gelegen in de nabespreking (waar het geleerde geborgd dient te worden).

Al onze simulaties en games kunnen in beginsel worden opgenomen in uw professionele gereedschapskist. Aangezien wij samenwerken met verschillende game-ontwikkelaars, is echter sprake van verschillende regimes. Changesetter, 6Styles, TeamUp en InterLAB voorzien in relatief lagere toetredingsdrempels in combinatie met gebruikerslicenties. Bij de andere gaming tools is prijsstelling relatief hoger en gericht op onbeperkt gebruik.

Op aanvraag zorgen wij voor de levering van complete sets simulaties en games, die u in uw consultancy- of trainingspraktijk of in-company kunt inzetten. Graag informeren en adviseren wij u nader over de mogelijkheden en de verschillende aspecten, die komen kijken bij (het faciliteren van) onze simulaties en games. Desgewenst kunnen wij ook zorgen voor accreditatie- of Train-the-Trainers, die u in staat stellen zelf betreffende simulatie of game in te zetten. Deze worden sterk aanbevolen en zijn in een aantal gevallen een voorwaarde voor het verkrijgen van de speellicentie.