play hard learn fast
English site

Programma Train-the-Trainer

Het faciliteren en optimaal benutten van simulaties en games is een professie. Periodiek organiseren wij daarom Train-the-Trainer’s onder supervisie van Dr. Vincent Peters, associate van Simulation Experience (en voorzitter van de Internationale Simulation and Gaming Association). Hierbij maken wij onderscheid in:

  • Introductie-training ‘Simulaties & Games: wat kun je ermee?’;
  • Basistraining simulation & gaming, waarin met name algemene game-facilitatie inzichten en vaardigheden, maar ook andere interactieve en participatieve werkvormen centraal staan;
  • Specifieke training, gericht op het optimaal kunnen inzetten van specfieke simulaties of games.

Agenda Train-the-Trainer programma’s

Neem voor meer informatie contact op