play hard learn fast
English site

Co-creatie: wat kunnen we samen doen?

Met veel plezier zetten wij onze gaming assets en expertise en ervaring met simulaties, games en andere interactieve werkvormen in om u – als trainer of consultant – op alle mogelijke manieren toe te rusten bij de inrichting en vormgeving van uw leer-, ontwikkel- of trainingsprogramma. Wij willen benadrukken dat u in die zin het SimXP-portfolio als UW portfolio kunt beschouwen.

Indien u het te vroeg vindt om zelfstandig een simulatie of game uit te voeren of er zonder meer de voorkeur aan geeft dit in samenwerking te doen, bestaat dus de mogelijkheid om gezamenlijk op te treden. Hierbij ligt het voor de hand dat SimXP in het kader van een intensieve training of management-retraite de simulatie of game in meer of mindere mate (speltechnisch) uitvoert, terwijl u de rode draad van het leerprogramma en/of de verbinding met de (organisatie)realiteit of management-agenda voor uw rekening neemt. Simulation Experiment stelt zich als het ware op als variabele in uw product-formule richting uw klant.