play hard learn fast
English site
test dit
 • 1. New Commons Game
 • Teamsamenwerking;
 • Vertrouwen;
 • Korte vs. lange termijn & individueel vs. collectief belang;
 • Duurzaamheid.
 • Een over de hele wereld veel gespeelde classic, gebaseerd op 'The Tragedy of the Commons'.
en dit
 • 2. Slogan
 • Klant- en marktgerichtheid;
 • Ketenmanagement en -samenwerking;
 • Management van het onverwachte in een ‘going concern’;
 • Probleembewustwording op meerdere organisatieniveaus.
 • Ontwikkeld i.h.k.v. veranderingsprogramma DSM
en dat
 • 3. Hexagon
 • Communicatie tussen en binnen management-lagen;
 • Bewustwording organisatieproblematiek;
 • Dynamiek en besluitvorming in complexe organisaties.
 • Ontwikkeld i.o.v. VN
en dit dat
 • 4. SysTeamsChange
 • Leiding geven aan organisatieverandering;
 • Oefenen met interventies;
 • Inrichting en volgordelijkheid van een veranderproces;
 • Weerstand bij organisatieverandering.
 • Diepgaande reflectie voor aankomende, midden- & hogere managers en studenten management & organisatie
 • 5. Strike Fighter
 • Goed voorbereiden van onderhandelingen;
 • Communicatie als het erom spant;
 • Bereiken goed onderhandelingsresultaat.
 • Winnaar NASAGA Game Design Competition 2009
 • 6. A Matter of Time
 • Project- en timemanagement;
 • Teamsamenwerking en -efficiency;
 • Omgaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Winnaar NASAGA Game Design Competition 2010
 • 7. ActeeChange (voorheen     Changesetter)
 • Leiding geven aan organisatieverandering;
 • Begrijpen en managen verschillende soorten weerstand;
 • Relevante leiderschapsstijlen bij veranderprocessen.
 • Na gameplay: individueel door-leren en experimenteren op de on-line simulator.
 • 8. 6Styles
 • Inzicht in (theorie achter) de diverse leiderschapsstijlen;
 • Explicitering en ontwikkeling van de eigen leiderschapsstijl;
 • Toepassing van de eigen leiderschapsstijl in specifieke context.
 • Simulatie en Toolbox voor Trainers en Consultants, gebaseerd op Goleman's theorieën over leiderschapsstijlen en emotionele intelligentie.
 • 9. TeamUp
 • Teamsamenwerking en -efficiëntie;
 • Effectief communiceren;
 • Coaching & leiding geven, nemen en ontvangen;
 • Probleemoplossend vermogen en creativiteit in teams.
 • Ontwikkeld i.s.m. TU Delft en Accenture
 • Winnaar SAGANET Award 2013
 • 10. Interpersonal Skills LAB (InterLAB)
 • Leiderschap in complexe situaties;
 • Teamsamenwerking onder druk en stress;
 • Operationele excellentie;
 • Voorkomen van ‘human errors’ in (hoog)kritische bedrijfsprocessen.
 • Sinds 1998. Ontwikkeld i.s.m. Lufthansa. Wetenschappelijk onderbouwd. Meet gedrag.
 • 11. napuro
 • Duurzaamheid / Corporate Sustainability;
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
 • Duurzaamheid vanuit een intern en extern perspectief.
 • Experimenteer met uw duurzaamheidsstrategie.
  Boek vooruitgang.
 • 12. PRIMESIM Entrepreneurship
 • Start-up & Business planning;
 • Bedrijfskunde en management op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Interpretatie van bedrijfscijfers en
  -resultaten;
 • Innovatie management.
 • Gespeeld door ruim 3.500 studenten op 150 Duitse Universiteiten in een ondernemerschap-competitie.
 • 13. Social Media Game
 • Omgaan met de impact van sociale media in uw organisatie;
 • Verkennen van dilemma’s: werk-privé, integriteit, privacy etc.;
 • Onderscheiden van communicatie, dialoog en participatie.
 • Maakt gebruik van game-scenario’s die aansluiten op uw organisatie-realiteit.
 • 14. Scrumbld
 • Starten of versnellen met scrum;
 • Opmaat naar scrum en agile transitie;
 • Business value generatie.
 • Biedt inzicht in de scrum werkwijze en verbindt deze met de doelstellingen van uw organisatie.
 • 15. Thinking in & out of the Box
 • Spelenderwijs expliciteren van de eigen filters en beperkingen in het denken;
 • Daadwerkelijk in & out of the box denken;
 • Versterken creativiteit en innovatiekracht in teams en leiderschap.
 • Gamified learning concept rond bewustwording en doorontwikkeling van de eigen mentale modellen
 • 16. WeQ NEW
 • Psychologische veiligheid in teams;
 • High-performance teamsamenwerking;
 • Open en betekenisvolle dialoog;
 • Feedback cultuur.
 • Gamified en blended leerconcept voor team-boosting op basis van neurowetenschappelijke principes

  Ontwikkeld m.m.v. Amy Edmonson, Harvard Business School (Extreme Teaming, The Fearless Organization)
Resume pause

Een boost geven aan de ontwikkeling van teams en organisaties met een krachtige ervaring die uniek en onvergetelijk is?


U bent aan het goede adres. Wij hebben namelijk een veelzijdige verzameling van beproefde simulaties & games met real-life dilemma’s en real-world impact tot onze beschikking, die verandering van mensen, teams, organisaties en netwerken triggeren en een kiem leggen voor commitment en succes.

ActeeChange: ervarend leren in een onvergetelijk veranderavontuur, óók 100% online speelbaar

ActeeChange is een krachtig game- en blended leerconcept, dat u laat experimenteren met herkenbare veranderdilemma’s, via een online simulator en uitgebeeld in een fysiek of virtueel vloerbord. De game creëert aldus een gemeenschappelijke, veranderkundige (beeld)taal op basis van een rijke mix aan erkende theorieën. ActeeChange is speelbaar met meerdere spelscenario’s.
Meer info | Certificatie voor ActeeChange | Aanvraag demo ActeeChange | Contact

Meer impact met een maatwerk spelscenario

Uw eigen ActeeChange verandergame in enkele weken! Een maatwerk spelscenario: vijf voordelen en meer | Contact

Onze simulaties & games: kritisch deurbeleid

Onze simulaties & games adresseren meerdere leerdoelen en thema’s en zijn dan ook met grote zorg geselecteerd. Wij hanteren het volgende deurbeleid:

 • gericht op organisatievraagstukken;
 • ontworpen door game-experts;
 • gebaseerd op erkende theorieën;
 • beproefd en gewaardeerd.
 • Incl. 4 winnaars game-design competities.

  Leren op afstand in tijden van Corona: 100% online game-based leren

  Beschikbaar voor 100% online sessies (bijv. via Zoom) zijn meerdere gaming tools, zoals New Commons Game, Strike Fighter, ActeeChange – zelfs met een spelscenario over leiderschap in tijden van Corona en InterLAB. Op korte termijn zijn ook TeamUp en WeQ 100% online speelbaar.
  Meer info 100% online | contact

  WeQ – hefboom voor feedback cultuur en high-performance teaming

  Psychologische veiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle teamsamenwerking. WeQ bouwt hierop voort met een op neurowetenschappelijke principes gebaseerd game concept. In de game flow met een mobiele app en speelkaarten wordt het gehele team op speelse en subtiele wijze getriggerd om open en persoonlijk met elkaar in gesprek te komen, zodat uw team aldus tot ‘the next level’ gestuwd wordt, zie ook deze video.
  Meer info | Team Boosting Day | Contact Coming soon: 100% online speelbaar

  In co-creatie game-based interventies inzetten?

  Wij werken graag samen met (interne) trainers, consultants en ambitieuze opleiders rond onze simulaties & games.

  TeamUp laat binnen één minuut authentiek samenwerkingsgedrag zien.”

  TeamUp is een 3D avatar-based serious game, waarbij teams van vier spelers in een aangename, virtuele omgeving worden uitgedaagd om in nauwe samenwerking een serie obstakels en vraagstukken te overwinnen. Behalve teamsamenwerking en -efficiëntie is TeamUp uitermate geschikt om thema’s als communicatie, leiding geven/nemen/ontvangen en probleemoplossend vermogen en creativiteit in teams bloot te leggen en te adresseren. TeamUp is speelbaar in de Regular en Master versie en dus goed voor twee keer vijf levels gameplay. Hieronder vindt u een trailer met een impressie van TeamUp. Laatst gehoord: “Nu begrijp ik waarom mijn zoon niet naar beneden wil komen wanneer we moeten eten.” Meer info | contact

  Eéndaagse Team Boosting: met TeamUp en WeQ je kracht en energie (her)vinden als team

  TeamUp word ook ingezet tijdens onze ééndaagse sessies Team Boosting als doubleheader met WeQ (zie video hieronder). In deze uitgekiende workshop wordt uw team op plezierige en indringende wijze nieuw leven ingeblazen en naar ‘the next level’ gestuwd. Meer informatie | contact

  Nota bene

  “Scientists have recently determined that it takes approximately 400 repetitions to create a new synapse in the brain – unless it is done with play, in which case, it takes between 10 and 20 repetitions.” – Dr. Karin Purvis

  >> Aanvraag voor een vrijblijvende DEMO van één van onze simulation/gaming tools.

  >> Interview met Dirk Jan in publicatie VNG/Saganet “Over gaming gesproken…” (2015)

  >> Interview met Axel en Dirk Jan in on-line Magazine TIAS Business School (2013)

  >> Nieuwsarchief

  >> Wij voldoen aan de Kwaliteitscode van het CRKBO. Geregistreerde instellingen komen in aanmerking voor BTW-vrijstelling.

  CRKBO_Docent_CMYK@1x

  >> Volg Simulation Experience op sociale media
  Follow Dirk Jan on LinkedIn
  Follow Dirk Jan on Twitter